LEGAL


El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web i les adreces URL derivades de www.venersol.com, té per objecte facilitar als usuaris informació relativa als seus serveis. El propietari i responsable de la pàgina web és:

Dades de contacte:

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts


L’usuari accedeix a la pàgina web de forma lliure gratuïta i conscientment sota la seva exclusiva responsabilitat, acceptant plena i expressament les condicions que tutelen la web.

La informació continguda en aquesta web té caràcter merament informatiu.

El titular d’aquesta web es reserva el dret a interrompre l’accés al present lloc web amb caràcter temporal o definitiu en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric , o per qualsevol altra causa.

El titular d’aquesta web, així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la informació continguda i localització del lloc web, així com serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats, no existeix per part de l’usuari cap llicència d’ús o dret d’apropiació.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat dels continguts. Venersol no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

NO s’autoritza la reproducció parcial o total dels continguts d’aquesta web.

Clàusula d’exempció de responsabilitat


Els continguts incorporats a la pàgina web han estat confeccionats amb el propòsit de donar informació als usuaris. El titular de la mateixa no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de la informació proporcionada, aquesta informació podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, numèrics o formals que pugui contenir el lloc web.

El titular d’aquesta web no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari la consulta de la present pàgina web. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada dels enllaços dels continguts d’aquest lloc.

Els enllaços continguts en aquesta pàgina són exclusivament informatius. El titular d’aquesta web no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

Els enllaços d’aquest lloc web tenen per objecte prestar informació als usuaris, no establint en cap cas una recomanació de contractació de serveis o productes oferts a la web de l’enllaç consultada. D’aquesta manera el titular d’aquest lloc web no es responsabilitza el contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

Torna a l'inici